Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

ύπαρΤο Πέραν δεν είναι ο νιπτήρας, είναι το νερό. 
                                     Το Πέραν δεν έρχεται. Το Πέραν πηγαίνει. *Ι 

άνθησις παράδοξος της αμπέλου επί τα κύματα και όνειρος
ο γευόμενος ομόστολος του αναπεσόντος και κοιμηθέντος
και θεμέλιο το τάξιμο και πλαντάζει ο νιούτσικος
καμάρι π' έχει η θάλασσα κι ένα δεντρί δεν έχει για ν' ακουμπά ο γεμιτζής στο πέλαγος
ότι στρατιαί ελαύνουν επί την ατείχιστον
οι άκρες χωρίς πιστούς και η αμαρτία αρδεύει τον θάνατο


Β.Ν. Μπόνος, αυτόμελα (Ταμύναι 2004, σ. 127).----- 
* Στο motto δυό φρασούλες ενδιεκτικές της σχάσης, στο: Γιώργος-'Ικαρος Μπαμπασάκης & Ελεάννα Μαρτίνου, Σχέση / Σχάση (έκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2015, σσ. 69, 65).


Δεν υπάρχουν σχόλια: