Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

του γαρ πυρός η φύσις


εσυ πηγες στον πολεμο, δεν θα γυρισεις
εγω
εγινα δασος απο παρεστιγμενα ογδοα
και
η Γη
εχει μόνο εναν φυσικο δορυφορο,
το κυκλαμινο.*


[...] του γαρ πυρός η φύσις, ανωφερής εστι
και προς το ύψος αεί άλλεται,
κάν μυρία βιάση τις αυτό και καταναγκάση, ουκ ανάσχοιτο της κάτω φοράς·
πολλάκις γουν δάδα ημμένην λαβόντες, και κατά κεφαλής κλίναντες,
του πυρός την ορμήν κάτω νεύσαι ουκ ηναγκάσαμεν·
αλλά και ούτως άνω τρέχει, και προς το ύψος κάτωθεν επείγεται.

αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις τους Ανδριάντας (εκ της συλλογής Θηκαρά και δη Θεοδούλου Μοναχού, Ανθολόγιον περί των 'Υμνων Ι' - έκδ. Ι.Μ. Παντοκράτορος, 'Αγιον 'Ορος 2008, σ. 527).

----- 
* Το motto by deneisaidentro.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: