Κυριακή 29 Απριλίου 2012

της μητρός μόνον παραμύθιον...



τη κθ' του αυτού μηνός απριλίου μνήμη των Αγίων επτά Μαρτύρων ληστών, οί, δια του Αποστόλου Ιάσονος πιστεύσαντες τω Χριστώ, εν λέβητι πίσσης κοχλαζούσης βληθέντες, τελειούνται.

Λησταί, μαθόντες την Εδέμ ληστού λάχος, Πίσση λαχείν έσπευσαν αυτήν εμφλόγω.

Εκ του Συναξαρίου του κανόνος του όρθρου της κθ' στο Μηναίον, μηνός Απριλίου.



*


ΜΠΑΞΕ ΤΣΙΦΛΙΚΙ


Ανάμεσα Μπαξέ τσιφλίκι κι Αγια-Τριάδα,
στο υψωματάκι πάνω από το δρόμο,
χόρτασα πέρσι έρωτα με την ψυχή μου.

Τώρα περνώ καμιά φορά με το υπεραστικό
κι αμέσως κάτι κελαηδάει μέσα μου∙
ξυπνούν τα χείλη που μουδιάζαν απ' το δάγκαμα,
μοσχοβολούν σαν πρώτα οι μασχάλες σου,
λάμπει ξανά ο μπρούντζος του κορμιού σου
και ζωντανεύει πάλι η αγάπη μας,
πού 'γινε τώρα λίπασμα γι' άλλες αγάπες.


Ντίνος Χριστιανόπουλος, από τη συλλογή∙ "Ανυπεράσπιστος καημός", στο τομίδιο Ποιήματα (β' έκδοση, Διαγώνιος, Θεσ/νίκη 1992, σ. 87 ).





-----
Ο τίτλος του παρόντος στιχάκι από το δοξαστικό εις το Κύριε εκέκραξα του εσπερινού των μυροφόρων. Αφορά το νεκρό σώμα του "εν τοις μνήμασι" Θεού, το "γυμνόν" και "εσμυρνισμένον".
'Οτι θερίζει ο έρωτας τούτες τις ήσυχες νύχτες. Πρβλ. το στίχο από το ποίημα 'Ερωτας της ιδίας συλλογής του Ντ. Χρ.∙ " Την άνοιξη στρώναμε το μπουφάν σου, / μοσκοβολούσε θυμάρι." (ό.π. σ. 86). Ο ίδιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: