Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

και ύτον μινόν 2συμπεριστέλλοντες τας αμαρτίας *


(1798) ιουνίου 8. Εβαπτίσθη παιδίον αρσενικόν φυσικόν του Ευγενούς κυρίου Κόντε Νικολάου Σολομού∙ και ονομάσθη παρά του αναδόχου αυτού Εκλαμπρωτάτου κυρίου Αντωνίου Καπνίση Διονύσιος. Και ύ[τον] μινόν 2.


Από τα βιβλία της ενορίας της Αγίας Παρασκευής Ζακύνθου.


Απόσπασμα αντλημένο από τον τόμο Διονυσίου Σολωμού, 'Απαντα, τ. 3: Αλληλογραφία, (επιμ-μτφρ. Λ. Πολίτης, έκδ. 'Ικαρος, Αθήνα 1991, σ. 569).-----
Ο Σολωμός γεννήθηκε την 8η Απριλίου 1798. Στο motto, όμως, μια σημαντική φρασούλα από τον Πολύβιο (Ιστοριών Ι, 22), τον αρκά ιστορικό της προ [έ, λωλέ!] Χριστού ρωμαιοκρατίας. Ο ίδιος.-Δεν υπάρχουν σχόλια: