Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009

δι' απειροσύνην


Αλλ' ό τι του ζην φίλτερον άλλο
σκότος αμπίσχων κρύπτει νεφέλαις·
δυσέρωτες δή φαινόμεθ' όντες
τούδ' ότι τούτο στίλβει κατά γην,
δι' απειροσύνην άλλου βιότου
κουκ απόδειξιν των υπό γαίας·
μύθοις δ' άλλως φερόμεσθα.


Ευριπίδη, Ιππόλυτος (στιχ. 191-197).

'Ομως ό,τι είν' άλλο απ' τη ζωή καλύτερο, σκοτάδι τυλίγοντας με σύννεφα το κρύβει· κ' έτσι με πάθος φανερά πιανόμαστε από τούτη, γιατί τούτη γυαλίζει μόνο πα στη γη μας, αφού είμαστε όλοι ανίδεοι για την άλλη ζήση κι' ούτε έχομε μαρτύρους για τον κάτω κόσμο· μα έτσι, στην τύχη μάς τραβούν τα παραμύθια. (μτφρ. Κ. Κοντός)


Δεν υπάρχουν σχόλια: