Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

και τον άκουγαν να διδαχτούν'Ετρεξαν τότε κοντά τα παιδιά,
η Γεωργίτσα κι ο Βασίλης
και τον άκουγαν να διδαχτούν.
'Εδειχνε προχωρώντας κι ονόμαζε τις τοποθεσίες.
Περπατούσανε στην Ελλάδα. Είδε την πατρίδα του
κι από μακριά τη χαιρετά.


Ν.Γ. Πεντζίκης, Ο πεθαμένος και η ανάσταση (26.8.1938).

Δεν υπάρχουν σχόλια: