Σάββατο 10 Αυγούστου 2019

εμβήκαν γυναίκες εις την Ιβήρων


Εμβήκαν και εδώ οι κομμουνισταί, γυναίκες και άνδρες, και τα ερήμαξαν όλα. Μαγαζιά, μοναστήρια· πήραν λίρες με το σακί· άδειασαν τα μπακάλικα. Πήραν αιχμαλώτους 300 εργάτες και έφυγαν. Έμειναν διά να πάρουν όσα άφησαν, φὀρτωσαν 250 μουλάρια και τα πήραν εις την Βουλγαρίαν.

Εμβήκαν γυναίκες εις την Ιβήρων, όπου είναι η Πορταΐτισσα, όπου δεν άφησεν να έμβη η βασίλισσα τότε να προσκυνήση· τώρα εμβήκαν οι ληστές. Ασφαλώς έφτασε και η κατάλυσις του τόπου μας εδώ. Διότι η Παναγία θα τον αφήση· και αλλοίμονον εις τους μοναχούς, όπου δεν θα βρεθούν σε μετάνοιαν.

γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, “Επιστολή προς Μοναχή Ευπραξία”, Άγιον Όρος 28.10.1948, στον τόμο Θείας χάριτος εμπειρίες (έκδ. Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου, 2005, σσ. 176-177).

Δεν υπάρχουν σχόλια: