Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

πρώτου ανδρός αρχή


- Πώς άρχει;
- Τον δήμο άρχει.
- Δημαγωγός;
- Επί τα πρόσω αυτόν φέρει.
- Αχθοφόρος;
- Τον αδικείς.
- Εκείνος ουκ αδικεί;
- Τον δήμο διά πειθούς άγει.
- Υπό του δήμου άγεται;
- Κατά φύσιν.
- Ως του δήμου έρμαιο;
- Ενίοτε.
- Ποιός εν τέλει εξουσιάζει;
- Την εξουσία ο δήμος κρατεί.
- Ο άρχων δημοκρατούμενος.
- Αν του λαού θέληση.
- Αυτή δημιουργίας ένδειξη;
- Ουχί μόνη.
- Τί το πλέον;
- Αρχή πλειοψηφίας.
- Της εν γένει;
- Της οικείας.
- Και της ολιγαρχίας νόμος;
- Πλειοψηφία.
- Η ιδία;
- Η αυτής οικεία.
- Των υπελευθέρων γνώμη;
- Γραφή παρανόμων.
- Των εναντίων πόλος;
- Βολικός λόγος.
- Ο αντιλέγων ρήτωρ;
- Του δήμου κύων.
- Τί δήμος;
- Ελεύθερη γνώμη.
- Τι δημοκρατία;
- Ελευθερία.
- Ο άρχων ελεύθερος;
- Εις πλειοψηφίαν υπόκειται.
- Η πλειοψηφία;
- Εξ εκείνου δεσμεύεται.
- Και πώς, τοιούτα δεσμά, δημοκρατίας συνώνυμα;
- Έτσι του δήμου γνώμη.
- Αρκεί;
- Κατά συνθήκη.
- Και πώς δημοκρατίας η φήμη;
- Προνόμιο έχει.
- Ποίον τούτο;
- Ιδίου ονόματος κλέος.
- Πόθεν το αντλεί;
- Εξ αμαρτημάτων μοναρχίας.
- Παλαιά δεν είναι αυτή η ιστορία;
- Καθ' ημέραν μημνίσκεται.
- Ως δημοκρατίας ευεπίφορο άλλοθι;
- Ως δήμου γνώμη.
- Πρώτου ανδρός μεγάλη η δόξα;
- Μεγίστη.
- Όσο εν ζωή;
- Εις τους αιώνας.
- Πώς αποκτάται;
- Ιδικό του προνόμιο.
- Ένεκα;
- Υπεροχής.
- Έναντι τίνος;
- Εφ' όλων.
- Ως προς τί υπερέχει;
- Εις εξουσίαν.
- Ουκ έχει αυτήν δήμος;
- Ανυπερθέτως.
- Εκείνος δε;
- Άλλη καρπούται.
- Τί εξουσία;
- Απόλυτο.
- Επί του δήμου;
- Επί του κλέους.
- Ήτοι;
- Επί του κλέους της εξουσίας.
- Κτήμα του αυτό;
- Αναπαλλοτρίωτο.
- Και τί ισχύ έχει;
- Άπλετο.
- Και δεν ατονεί;
- Τουναντίον· αυξανόμενο βαίνει.
- Πόθεν του κλέους το θάμβος;
- Δοθέν.
- Εκ θεού;
- Εκ του φόβου.
- Εκ φόβου θεού;
- Εκ του πλέον ενδόμυχου φόβου.
- Ποίου φόβου;
- Ελευθερίας.

Κώστας Βούλγαρης, Στον καιρό της ανέχειας. Ερημόλαλες ιστορίες και εξουσίες (έκδ. Βιβλιόραμα, εκτός εμπορίου, Αθήνα 2017, σσ. 62-65).

Δεν υπάρχουν σχόλια: