Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2006

[παρένθετο: mοnάs i +Θαλάσσιος]


"η μονάς μέχρι Τριάδος παρ' αυτοίς
κινουμένη, μένει μονάς
.
Και η τριάς μέχρι μονάδος πάλιν
συναγωμένη, μένει τριάς
. ό και
παράδοξον
".'Οσιος Θαλάσσιος, (δ'93 εκατοντάς περί αγάπης καί εγκρατείας).

Είναι η μνήμη του σήμερα και φέρει τον στίχο:


• Λιμήν Λιμναίον καί Θαλάσσιον φέρει,
• Ώς περ Θάλασσαν εκφυγόντας τόν βίον
.


1 σχόλιο:

το θείο τραγί είπε...

Τελικά η μνήμη του συγγραφέως οσίου είναι την εικοστή Μαΐου. Στις είκοσι δύο Φεβρουαρίου γιορτάζουν οι δύο ασκητές Θαλάσσιος και Λιμναίος που αναφέρονται από τον Θεοδώρητο Κύρου και τους αντιστοιχούν οι ως άνω δυο στίχοι.