Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

το κιβώριο


[...] τότε εξάπαντος μάς υπάτησαν οι κρατούντες
το Ταχυδρομείον Σκιάθου όπου εμαζώχθησαν όλα τα σκύβαλα. [...]

[...] Γράφετε προς εμέ διά του ταχυδρομείου απ' ευθείας.
Μόνον οσάκις καθυστερήση το Ταχυδρομείον ένεκα χειμώνος,
καθυστερεί και η άφιξις των επιστολών σας.
Άλλως η ταχυδρομική υπηρεσία είναι ασφαλής. *

16. Η ύπαρξη κιβωρίου υπεράνω της Αγίας Τράπεζας του ναού αποτελεί επιβίωση της παλαιοχριστιανικής παραδόσεως, όπου υπεράνω της Αγίας Τράπεζας υπήρχε κιβώριο. Το κιβώριο ακοπόν έχει να εξάρει την Αγία Τράπεζα, συμβολίζει τον ουρανό και πιστεύεται ότι η μεταφορά αυτού στο μέσον και στην οροφή του ναού, εδημιούργησε τον νεόν αρχιτεκτονικόν τύπον της βασιλικής μετά τρούλλου.

Ιω. Βολανάκης, Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ασκληπιείο Ρόδου (έκδ. Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ασκληπιείου Ρόδου, Ρόδος 2006, σημείωση 16, σ. 25).

-----
* Τα motto εκ του Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αλληλογραφία (έκδ. Δόμος, Αθήνα 1992, σσ. 64, 65). Εκ Σκιάθου την 11 Ιανουαρίου 76, το πρώτο, όπου γράφει ο πατήρ Αδαμάντιος Εμμανουήλ και· Εν Αθήναις, τη 17 Ιανουαρίου 1876, όπως απαντά ο υιός).

Δεν υπάρχουν σχόλια: