Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

κλίμαξ δύο γυναίκες ουράνιος


το κύμα   κυανούν 
και        αχανές 
και απροσδόκητο *
Η κλίμαξ ήν είδε πάλαι ο μέγας εν Πατριάρχαις,
δείγμα, ψυχή μου, πρακτικής υπάρχει επιβάσεως,
γνωστικής τυγχάνει αναβάσεως∙
ει θέλεις ουν πράξει και γνώσει και θεωρία βιούν, ανακαινίσθητι.

Τον καύσωνα της ημέρας υπέμεινε δι’ ένδειαν ο Πατριάρχης,
και τον παγετόν της νυκτός ήνεγκε, καθ’ ημέραν κλέμματα ποιούμενος,
ποιμαίνων, πυκτεύων, δουλεύων, ίνα τας δύο γυναίκας εισαγάγηται.

Γυναίκας μοι δύο νόει, την πράξιν τε και την γνώσιν εν θεωρία∙
την μεν Λείαν πράξιν ως πολύτεκνον
την Ραχήλ δε γνώσιν ως πολύπονον
και γαρ άνευ πόνων ου πράξις ου θεωρία ψυχή κατορθωθήσεται.


Ανδρέας Κρήτης, Μέγας Κανών (τροπάρια τετάρτης ωδής).


----- 
* Το motto του Άγγελου Καλογερόπουλου από το ποίημα «Ο κυλιόμενος βράχος», εκ της συλλογής, Έτσι είναι. Ακολουθία παραστάσεων (έκδ. Αρμός, Αθήνα 2010, σ. 55).

Δεν υπάρχουν σχόλια: