Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

πώς όταν θύελλα ξεσπά


«Οι Ρωμαίοι έλεγαν: “mens sana in corpore sano”».
«Δεν ισχύουν όλα όσα είπαν οι Ρωμαίοι ή οι Έλληνες.
Η έμπνευση, η εγρήγορση, η έκσταση – είναι αυτά που
ξεχωρίζουν τους προφήτες, τους ποιητές, τους μάρτυρες,
από τους ανθρώπους· αυτά που εναντιώνονται στη ζωική
φύση του ανθρώπου, δηλαδή στη φυσική του υγεία.
Επαναλαμβάνω: εάν θέλεις να είσαι υγιής και φυσιολογικός
πήγαινε με το κοπάδι».*

Πώς όταν θύελλα ξεσπά, κι ολόκληρη η μαύρη γή [384: υπό λαίλαπι]
μια μέρα φθινοπωρινή φουσκώνει, ο Δίας ρίχνει
ακράτητη νεροποντή, με τους ανθρώπους οργισμένος,
όσοι στην αγορά στραβά δικάζουν, κι άδικα καταπατούν
το δίκιο, τις θείες εντολές δεν σέβονται, και τότε
οι ποταμοί, πνιγμένοι όλοι στο νερό, κόβουν πολλές πλαγιές, [390: αποτμήγουσι χαράδραι]
συνάμα οι χείμαρροι ορμητικοί, βογκώντας
και στενάζοντας, απ' τα βουνά στην πορφυρή θάλασσα
κατεβαίνουν, ρημάζοντας των χωρικών τον μόχθο -
παρόμοια μούγκριζαν καλπάζοντας οι τρωικές φοράδες.


Δ.Ν. Μαρωνίτης, 24+2 Ιλιαδικές παρομοιώσεις (εδώ η παρομοίωση του Π 384-393, έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 2012, σ. 21).*

[...] έασον γαρ πλοίον μίαν ημέραν χωρίς κυβερνήτου και ναυτών, και όψει καταποντιζόμενον ευθέως. Και τί λέγω πλοίον; Καλύβην μικράν επήξατό τις εν ταις αμπέλοις· και καρπού συναιρεθέντος, αφήκεν έρημον· και ουδέ εβδομάδα ημερών πολλάκις διαμένει, αλλά διαλύεται και καταπίπτει ταχέως.*


-----
 * Το αρχικό motto απόσπασμα ικανό εκ του Άντον Τσέχωφ, Ο μαύρος καλόγερος (μτφρ. Φώτος Λαμπρινός, έκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1997, σσ. 48-49). Η δε κατακλείδα εκ του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις τους Ανδριάντας (εκ της συλλογής Θηκαρά και δη Θεοδούλου Μοναχού, Ανθολόγιον περί των 'Υμνων ΙΑ' - έκδ. Ι.Μ. Παντοκράτορος, 'Αγιον 'Ορος 2008, σσ. 528-529). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: