Κυριακή 28 Μαΐου 2017

ιπποσιδηρόδρομος – τροχιόδρομος - ηλεκτροκίνητος σιδηρόδρομος


Ιπποσιδηρόδρομος. Σχεδόν όλαι αι γραμμαί αρχίζουσιν από της πλατείας της Ομονοίας.

1) Γραμμή Ομονοίας-Ορφανίδου, διά της οδού Σταδίου μέχρι της πλατείας του Συντάγματος (10 λεπτά), μέχρι του Ζαππείου (15 λ.), προχωρεί δε μέχρι των στύλων του Ολυμπίου Διός και του Σταδίου (25 λ.).

2) Γραμμή Ομονοίας-Θησείου, διά της οδού Πειραιώς προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν του Θησείου και επιστρέφει διά της οδού Ερμού και Αθηνάς εις την πλατείαν της Ομονοίας.

[...]

Τροχιόδρομος. Σταθμεύει προ της Ακαδημίας, των Ανακτόρων, ένθα πωλούνται και εισιτήρια, και της εισόδου του Ζαππείου, όπισθεν ακριβώς της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Τιμή εισιτηρίων μέχρι του Παλαιού και Νέου Φαλήρου λεπτά 40. Εντός της αμαξοστοιχίας λεπ. 55. Μέχρι της Καλλιθέας, ένθα το Σκοπευτήριον λεπτά 20.

Ηλεκτροκίνητος σιδηρόδρομος Πειραιώς. - Ανά παν τέταρτον της ώρας αναχωρήσεις εξ Αθηνών και Πειραιώς. Θέσις Α΄ δρ. 0,70, μετ' επανόδου δρ. 1,35. Θέσις Γ΄ λ. 55, μετ' επανόδου λ. 95.

Οδηγός των Αθηνών - Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήναι 1906 - ανατύπωση Αθηναϊκή Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων, Αθήνα 2002, σσ. 16, 17).

Δεν υπάρχουν σχόλια: