Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

ο γάτος της γειτονιάς


[...] Τα κεραμίδια αυτά τα χαμηλά τα γνωρίζει καλά ο γάτος της γειτονιάς με την ουράν τον ανήφορον από την νευρικήν επίδρασιν του φεγγαριού. Τα γνωρίζει καλά και η κουκουβάγια, ασφαλής απόγονος της γλαυκός της Αθηνάς, που μέσα στο σκοτάδι λαμποκοπούν τα μάτια της και ανοιγοκλείνει τις φτερούγες της χωρίς να γνωρίζη ότι κάθε της κίνησις ημπορεί να χαρίση κάτι εις την τέχνην.

*

Αν η Εκκλησία έσωσε το Γένος, το σπίτι έσωσε τον 'Ελληνα· χωρίς αυτόν τί γένος θα είχαμε; Η Εκκλησία ύμνησε τον μάρτυρα, αλλά το σπίτι τον εδημιούργησεν. Αν οφείλομεν πολλά εις τον άμβωνα, δεν οφείλομεν ολίγα εις την παραφωτιά της γρηάς.

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920, ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σσ. 19-20).

Δεν υπάρχουν σχόλια: