Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

επίσκεψις καβαφική


Κεφ. ΙΗ΄ 11 καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαύσουσι καὶ πενθήσουσιν ἐπ᾿ αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,
12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαρίτου, καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου,
13 καὶ κινάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ρεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.
14 Καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσεις.
*

Και οι έμποροι της γής θα κλάψουν και θα πενθήσουν γι' αυτήν,
γιατί κανένας πια δεν θα αγοράζει το εμπόρευμά τους.

Εμπόρευμα χρυσάφι και ασήμι, πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια,
ακριβά λινά και πορφύρα, μεταξωτά και κόκκινα,
κάθε είδους αρώματα και κάθε αντικείμενο φιλντισένιο,
κάθε σκεύος από πολύτιμο ξύλο
και χαλκό και σίδερο και μάρμαρο,

κανέλλα και αλοιφές, θυμιάματα, μύρο και λιβάνι,
κρασί και λάδι, σιμιγδάλι και σιτάρι,
ζώα και πρόβατα, άλογα και αμάξια,
κορμιά για πούλημα και ζωές ανθρώπων.

Τα φρούτα που επιθυμούσε η ψυχή σου έφυγαν μακρυά σου
και όλα τα πλούτη και οι λαμπρότητες χαθήκανε για σένα,
και δεν θα τα ξαναβρείς ποτέ.

Γεώργιος Β. Μαυρομάτης, Η αποκάλυψις του Ιωάννου. Με πατερική ανάλυση (έκδ. Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1994, σσ. 77-78).

Δεν υπάρχουν σχόλια: