Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

εν Πατάροις


Για το καράβι του Θησέα μιλούνε,
που φυγάδευσε
τους ταγμένους στον Ταύρο μεζέδες *

Εις το αφιερωμένον εις τον Απόλλωνα περίφημον ιερόν τού εν Πατάροις συνέρρεον κατ' έτος χιλιάδες επισκεπτών, εκ των οποίων οι σπουδαιότεροι και διαθέτοντες τα μέσα, επωφελούντο και από τας υπηρεσίας του Μαντείου, δευτέρου κατά σειράν σπουδαιότητος από εκείνο των Δελφών, με τρίτον της Δήλου. […]

Όσον αφορά εις την διαδικασίαν της χρησμοδοτήσεως, ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι «η ιέρεια χρησμοδότις, όταν υπάρχει, εγκλείεται εις το ιερόν την νύκτα, και δίδει την απόκρισιν χρησμού του Απόλλωνος μέσω ονείρων και οραμάτων», διότι όπως συνεχίζει ούτος «το Μαντείον των Πατάρων δεν ανταποκρίνεται πάντοτε εις τα αιτήματα των επισκεπτών του».

Το γεγονός τούτο εξηγείται εκ της κρατούσης πίστεως, ότι, ως συνήθως, ο Απόλλων διαμένει τους έξ μήνας του χειμώνος εις τα Πάταρα και τους έξ του θέρους εις την Δήλον.

Γαβριήλ Πρεμετίδου, μητρ. Κολωνείας, Πάταρα της Λυκείας. Η γενέτειρα του αγίου Νικολάου (έκδ. Επέκταση, Κατερίνη 1995, σσ. 16, 17).

-----

* Το motto εκ της Κατερίνας Μόντη, Τα φυλλοβόλα, (έκδ. Πατκιούτ, Θεσ/νίκη(;) 2019, σ. 42).

Δεν υπάρχουν σχόλια: