Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

στα Αρχεία Βλαχογιάννη εν Γ.Α.Κ.


Με την ίδια ατημελησία αποδίδει τα ονόματα των πλοίων
(π.χ. η κορβέτα «L' Active» αλλού ονομάζεται «Λ' Ακτίβ» ή «Ακτίφ»,
αλλού «Η θερμουργός», αλλού «Ο ρέκτης»...*

Σύμφωνα με όσα λέει ο Ν.Δ.Τ. στον Πρόλογο, τα χειρόγραφα [της μετάφρασης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη] είχαν παραδοθεί στα Γ.Α.Κ. από τον Άγγελο Παπακώστα το 1981. Στη φωτοτυπία της Βεβαίωσης Παραλαβής, που παραχώρησε στον Ν.Δ.Τ. ο δικηγόρος της συζύγου του Παπακώστα Β.Ν. Μπόνος, αναγράφεται: «ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ / Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι των Γ.Α.Κ. κλπ. βεβαιούμεν ότι παραλάβαμε σήμερα (6/10/1981) από τον κ. Άγγελον Ν. Παπακώστα (μέλος της ειδικής επί των Ιστ. Αρχείων Γιάννη Βλαχογιάννη επιτροπής) χειρόγραφη μετάφραση Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως του Th. Gordon από τον Αλέξ. Παπαδιαμάντη. Η μετάφραση που έγινε με επίμονη απαίτηση και δαπάνη του φίλου του μεταφραστού Γιάννη Βλαχογιάννη περιέχεται σε δύο δέματα από τα οποία κλπ (υπογραφές) / Το χειρόγραφο θα προστεθεί στα προσωπικά στοιχεία των Αρχείων Βλαχογιάννη».

Θωμάς Γόρδων, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως (μτφρ. Αλ. Παπαδιαμάντης, έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2015, τ. Γ΄, σ. 453, σημ. 4). - Στο motto σημείωμα των επιμελητών της έκδοσης (ό.π., σσ. 464-465).

Δεν υπάρχουν σχόλια: