Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ωραίον κάν άωρον


Οι ρίζες μου δεν είναι στην Αναγέννηση
αλλά στην Πομπηΐα, όπου οι αντιθέσεις
φωτός-σκιάς είναι απείρως μεγαλύτερες.*

«Ωραίον κάν άωρον, το εορτάζειν νενόμισται∙
η γαρ ωραΐσασα τα πάντα Δέσποινα,
και νυν έδειξε της μνήμης κοινωνούσα,
τω προκινδυνεύοντι ταύτης δι’ αίματος».

Θεοτοκίον της α΄ ωδής του πρώτου Κανόνος (ποίημα του Ιωάννου Ευχαΐτων) που ψάλλεται στον Όρθρο του Α΄ Σαββάτου των Νηστειών, ότε και το διά κολλύβων θαύμα του Αγίου Θεοδώρου εορτάζεται.  

Η ακροστιχίδα του κανόνος είναι «Τήρων ο κλεινός, δόξα πρώτω» και το εν λόγω θεοτοκίο εγγράφεται στο πρώτο ωμέγα, εκείνο το της λέξεως «Τήρων».

Εκ του βιβλίου του Τριωδίου αντλημένο.


-----
* Το motto του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, ειλημμένο απ' τον τόμο: Καμπούρης-Λεβούνης, Νεοελληνική τέχνη. 20ος αιώνας. Ζωγραφική-Χαρακτική-Γλυπτική. Οι πολύτιμες συλλογές της Πινακοθήκης Ρόδου (έκδ. Υπουργείο Αιγαίου, Ρόδος 2000, σ. 122).

Δεν υπάρχουν σχόλια: