Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

ευλογία κυρίου επί κεφαλήν δικαίου στόμα δε ασεβών καλύψει πένθος άωρον


Πάντων των πιστών τα βλέμματα προσηλούντο εις το ωχρόν πρόσωπον του Ποντίφηκος, περιμένοντα να ίδωσι το ακάθαρτον πνεύμα εξερχόμενον κατά το σύνηθες εκ του στόματος ή του ωτίου του, ότε αντί δαιμονίου άωρον και ημιθανές βρέφος εξωλίσθησεν αίφνης εκ της ποδεάς του αρχηγού της Χριστιανοσύνης!

Emmanouel D. Rhoides, Η Πάπισσα Ιωάννα.

-----
 * Στον τίτλο στίχος εκ των Παροιμιών (ι΄ 6).-

Δεν υπάρχουν σχόλια: