Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

μακαριότης


«… ο Μακάριος τους αποχαιρέτισε όλους...» […] αυτός που ενσαρκώνει την μακαριότητα. Ας θυμηθούμε παρεμπιπτόντως:
- ότι η απόλαυση είναι αγαλλίαση και ολοκλήρωση του σώματος·
- ότι η ευτυχία είναι αγαλλίαση και ολοκλήρωση της ψυχής·
- ότι η χαρά είναι αγαλλίαση και ολοκλήρωση του νου.

Κάθε αγαλλίαση και κάθε ολοκλήρωση, είναι απήχηση της αδημιούργητης Μακαριότητας, στη δημιουργημένη ανθρώπινη ύπαρξη και η μάλλον περιορισμένη συμμετοχή του Μακάριου, στο Είναι. Με αυτήν την έννοια, κάθε απόλαυση, κάθε ευτυχία και κάθε χαρά είναι σχετικές και συγχρόνως ιερές.

Jean-Yves Leloup, Το γνωστικό Ευαγγέλιο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Κοπτικό Ευαγγέλιο του 2ου αιώνα μ.Χ. (μτφρ. Αργυρώ Αϊμερίνη-Κουρούση, έκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2005, σσ. 92-93). Απ' αφορμή τους στίχους 11-14 της 8ης σελίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: